Utbildning om Sinnesrum

Artikelnummer #: Webinar1

Låt oss inte hindras av rådande situation. Låt oss mötas digitalt och prata sinnesstimulering och sinnesrum! Sinnesrummet ett fantastiskt verktyg som skänker lugn och ro samt meningsfullhet. Boka in en digital liveföreläsning / workshop med mig Eva Söderbaum. Det kan vara en till en eller ett arbetslag. Ni väljer den inriktning som passar er. Intresseanmälan kan ske på sidan ni är nu och det blir som ett köp utan kostnad. Ni förbinder er inte till något, bara en signal till oss att ni vill bli kontaktade. Ni kan också ringa eller skicka mail. Telefon: 0340-77 71 60 eller 0720-712905 eller mail: info@tfhsensory.se. 1 Vi har ett sinnesrum och vill få inspiration och hjälp! Här får alla en kort genomgång av bakgrunden till Sinnesrum/Snoezelen. Introduktion av sinnesrummet till olika målgrupper. Vi går igenom ert rum kopplat till er målgrupp. Tid 1h. Pris: Kostnadsfritt 2 Vi vill skapa Sinnesrum i vår verksamhet! Här får alla kort genomgång av bakgrunden till Sinnesrum/ Snoezelen. Introduktion av sinnesrummet till olika målgrupper och sensoriska profiler. Vad behöver vi tänka på om det är en befintlig miljö/nybyggnation? Hur finansierar ni ert sinnesrum på kort sikt och på lång sikt. Tid 1h Pris: Kostnadsfritt

0,00 kr

0,00 kr (exkl. moms)