Miljö Och Hållbarhet

Vi värnar om vår planet och därför ställer vi krav, påverkar, stöttar och inspirerar parter vi arbetar tillsammans med att göra goda, långsiktiga och hållbara val. Vi stannar inte upp, är lyhörda för nya krav och behov!

Egen Tillverkning
TFH tillverkar merparten av våra produkter i egen fabrik. Detta ger oss och er kontroll på leveranskedjan. Ni handlar av första part i produktionskedjan vilket i sig är ett bra val för vår miljö och offentliga medel då det inte blir fler transporter eller påslag på pris än nödvändigt. Vi väljer själva våra komponenter vilket gör att vi kan följa marknadens och vår planets krav. 
Som tillverkare och utvecklare av Sensoriska produkter är vår kunskap och servicenivå hög. Vi kan snabbt felsöka och bedöma om vi kan byta ut en komponent istället för att onödiga inköp görs i brist på reservdelar etc. 

Våra Leverantörer
TFH säljer även andra företags produkter och vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva och är med och påverkar produktionsmetoder och materialval där vi kan. 

Våra Kunder
Med attraktiva erbjudanden och kunskapsspridning inspirerar vi våra kunder till medvetna och ansvarsfulla val, att veta vad det är man köper och hur det kan användas.
Hållbara inköp ger våra slutanvändare glädje under en lång tid. Att i god tid ta reda på vad man behöver och projektera för tex inredning av ett eller flera Sinnesrum sparar på både utgifter och vår miljö. Vi hinner planlägga inköp, samordna och kunden hinner tänka igenom vad de verkligen behöver för sin verksamhet.

Leveranser
Du kanske inte alltid får din leverans i en ny kartong. Vi älskar att återanvända emballage och försöker göra detta så mycket vi kan. Plast är ibland oundvikligt i emballering men vi sträva efter att hålla nere användning av plaster och använda alternativ i kompromiss med att varan skall komma fram hel och ren till dig.

El-kretsen
Vi är anslutna till el-kretsen för hantering av elmaterial och batterier.

Har ni frågor om vårt miljötänk är ni välkomna att höra av er till oss. Vi lär av varandra!

Upphandlare
Är ni i startgropar att upphandla sensoriska produkter råder vi er att ta kontakt med oss och få presentera vårt utbud. Allt för ofta kommer upphandlingar inom detta specialområde ut och är allt för generella. Produkter upphandlas som enskilda produkter när de egentligen skall vara kompatibla med varandra. Slutresultatet blir yra inköp som inte kan användas fullt ut som det var tänkt. Vi rekommenderar en RFI för att ni kan göra en sund och rimlig kravställning både kring kvalitet, funktion, säkerhet och pris. Vi tänker främst på produkter som skall användas i Multisensoriska Sinnesrum iniom vård, skola och omsorg. Vi vill inte missa njutet-det är lätt att göra rätt med kunskap!

Eva Söderbaum
CEO
TFH Europa AB
www.tfhsensory.se