Kognition

Vårt sortiment inom KOGNITION vill vi skall hjälpa till att öka självkänslan och självförtroendet samt att övervinna vardagens hinder. En persons KOGNITIVA förmåga handlar om att kunna resonera, reflektera, komma ihåg, känna igen, lösa problem, förstå, lära och uppmärksamma. Varje kognitiv färdighet hjälper hjärnan att bearbeta och lära sig ny information som vi sedan använder oss av i problemlösning i vardagen. Uppmuntra kognitiv utveckling med våra stimulerande produkter. Hjälpmedel som hjälper till att hålla fokus, stilla oro och möjliggöra delaktighet och inkludering.