Gungor - Sensory Integration

TFH är välkända för våra specialutvecklade gungor för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Vi är konkurrenskraftiga i vår prissättning och våra produkter är uppskattade behandlingsberedskap hos terapeuter runt om i världen. Våra tillbehör ger "gungare" möjlighet till att snurra, hoppa gunga sig själv mm mm.