CD och DVD

CD och DVD kan tyckas omodernt men för många är det en trygghet att få välja CD eller DVD men just sin egen favorit. Att sedan få trycka igång filmen eller musiken ger för många en tydlighet att nu börjar det. Musik har den fantastiska inverkan på oss att få oss att släppa fram kreativiteten,våga uttrycka våra känslor, hitta avkoppling eller upptempo.