MSE Pixie

Artikelnummer #: 9PIXIE

Denna appen liknar vår MSE Genie. Skillnaden är att detta är ett färgmatchningsspel. Om du trycker på den röda knappen i appen kan vad som helst hända. Istället för att det parkopplade föremålet blir rött kan det bli tillexempel grönt. Hitta vilken knapp som tillhör vilken färg. Den röda knappen kanske styr den blå färgen. Till skillnad från MSE Genie är denna appen oberäknelig och det blir en överraskning vad som händer när du trycker på knapparna.

För att kunna använda appen till de produkter du avser behöver ni en mottagare som heter 9RGRX. Några av våra MSE produkter har denna funktion redan inbyggd så kontakta oss för mer information.

Produkter som kan styras är Bubbelrör, Bubbelvägg, Luftrör, Fiberoptik, Bollhav med ljus, Ljuslist.


Finns tillgänglig på Appstore för din smartphone eller iPad.

0,00 kr

0,00 kr (exkl. moms)

Kan just nu ej beställas.