Fidget

Aktiva fingrar håller tankarna i fokus. En fidget kan ge ro och hjälper till att reglera sinnesintryck när man behöver koncentrera sig tex i klassrummet, mötet eller samtalet. Fidget en osynlig aktivitet som gör stor skillnad. Inströmningen av sinnesintryck blir lättare att hantera med hjälp av rörelse och aktivitet.