Studsa, snurra, gunga

Att snurra ger ännu mer stimulans till vårt vestibulära sinne, även kallat balanssinnet. Tänk på att det kan bli för mycket av det goda i denna aktivitet. Studsa eller hoppa däremot kan kan mer anpassas och kontrolleras till lagom dos. Att studsa och hoppa ger oss en mängd information till hjärnan om vår kropp. Så att bli erbjuden dessa olika aktiviteter anpassat utifrån vem jag är ger goda förutsättningar till en ökad kroppskännedom och medvetenhet om min kropps gränser.