Studsa, snurra, gunga

Att snurra ger stimulans till vårt vestibulära sinne, även kallat balanssinnet. Tänk på att det kan bli för mycket av det goda i denna aktivitet. Studsa eller hoppa däremot kan kan mer anpassas och kontrolleras till lagom en dos. Att studsa och hoppa ger oss en mängd information till hjärnan om vår kropp. Erbjud dessa olika aktiviteter och ge goda förutsättningar till en ökad kroppskännedom och medvetenhet om kroppens gränser.