Kroppsuppfattning

Hur lång är jag, hur vet jag att jag har en rygg ? Information om den egna kroppen är livsviktigt information för oss. I samband med tex rörelsehinder kan detta vara information som är svårtillgänglig. När man ligger i ett bollhav så badar man i sinnesupplevelser och får massor av info om var kroppen börjar och slutar. Vad väntar ni på ? Hoppa i!

Andra kategorier inom Proprioception

Kategorier inom Kroppsuppfattning