Temadag - Sinnesstimulering för våra äldre - 21 augusti 2024

Artikelnummer #: TEMADAG
937,50 kr
750,00 kr exkl. moms

Description

TFHsensory välkomnar er till Varberg på en temadag om
Sinnesstimulering för våra äldre


Onsdagen den 21 augusti 2024 

Vi är glada att kunna presentera denna fantastiska 
temadag tillsammans med danska Charlotte Voetmann
som, precis som vi, har ett stort engagemang i 
Sinnesstimulering för våra äldre.
HUDHUNGER - Skapa välbefinnande genom sinnena, 
om kommunikation genom kroppen och om hur vi stöttar trots demenssjukdom.

Charlotte är Demens- och neuropedagogisk konsult och 
hon har mångårig erfarenhet som seminarieföreläsare inom hälsoämnen.
Eva Söderbaum från TFHsensory inreder sinnesstimulerande miljöer inom
vård, skola och omsorg. Hon kommer att föreläsa om sinnesstimulerande välfördsteknologi
och även visa upp produkter inom detta ämne.
Ni kommer själva få möjlighet att testa och uppleva dessa produkter, samt många fler, under pauserna.


När?     Onsdagen den 21 augusti 2024
Tid?      Klockan 10:00 - 16:00
Var?      Folkets Hus Varberg, Magasingatan 17
Pris?     750 kr ex. moms 
(I priset ingår föreläsningar, lättare lunch samt eftermiddagsfika)
 
Sista dag för anmälan 1 Augusti
 
Anmälan är bindande men ej personlig.
 
5 % rabatt för verksamheter som anmäler fler än 5 personer.
 

Schemat för dagen:
 
10:00 - 10:15 Inledning och presentation av dagen
 
10:15 - 11:15  Föreläsning med Charlotte Voetman
 
11:15 - 11:30 Bensträckare
 
11:30 - 12:30 Forstättning föreläsning Charlotte Voetman
 
12:30 - 13:30 Lunch och möjlighet att titta på utställning
 
13:30 - 14:30 Föreläsning med Charlotte Voetman
 
14:30 - 15:00 Fika med möjlighet att titta på utställning
 
15:00 - 16:00 Föreläsning av tfhsensory / Eva Söderbaum


Föreläsningen med Charlotte Voetmann kommer att fokusera på följande:
Personer med kognitiv sjukdom har ofta en annan uppfattning och bearbetar sinnesintryck olika. Man kan lätt bli "utsliten"/sårbar med för mycket sinnesintryck eller tvärtom med bristande sinnesintryck och det är vanligt att personen börjar förändra sitt beteende. Beteende som vårdpersonal ofta tillskriver sjukdomen eller funktionsnedsättningen.
Kroppen behöver verkligen vara i balans – det gäller även mängden sinnesintryck.
När du fokuserar på sinnesstimulering och doserar sinnesstimulering i rätt mängd ser du människor som börjar slappna av mer och orkar "vara" i samvaro med andra och navigera genom vardagen.
Detta förhållningssätt kan appliceras på alla människor, oavsett ålder och diagnos, och har en stor antistresseffekt på kognitiva funktioner.
Erfarenheten visar att med rätt "sensorisk kost" minskar behovet av lugnande psykofarmaka, sömnen förbättras och livskvaliteten höjs.
Som ett extra värde sprider detta förhållningssätt en positiv känsla för anhöriga och de märks även i personalens arbetsmiljö.
Charlotte kommer delge konkreta tips och idéer om hur du genom sinnesstimulering och pedagogiska insatser kan arbeta till exempel med beröring.

Exempel på programpunkter:
• Kort introduktion till neuropedagogiskt tänkande och hjärnan.
• Kommunikation – om vikten av närvaro och interaktion
• Sensorisk stimulering 
• Tecken på beteendeförändring på grund av svårigheter med sensorisk bearbetning – speciellt känslesinne
• Den sensoriska triangeln
• De 5 ansträngningsnivåerna
Några exempel på tryckmassage/beröring och B-BAUM-metoden kommer att visas.


Varmt välkomna!